Den stille flukten

En innsiktsfull og nyttig bok som viser oss historien bak de tomme plassene i klasserommet.
09.07.2019 - 18:49

Trude Havik
Skolefravær: Å forstå og håndtere skolefravær
og skolevegring.

Sakprosa
Gyldendal Akademisk, 2018
198 sider

Hvordan hjelpe noen som ikke er der? Gjennomsnittlig én elev per klasse lider av skolevegring. Men hvorfor uteblir de og hvordan kan man hjelpe dem? Vi vet at de som ikke møter på skolen, står i fare for å miste sitt sosiale nettverk og ikke fullføre skolegangen, noe som kan ha store konsekvenser for resten av livet til vedkommende. En rykende fersk bok av Trude Havik prøver å gi oss både mentale og konkrete verktøy for å takle denne utfordringen. På baksiden står det at boken henvender seg hovedsakelig til studenter, forskere, PP-rådgivere og lærere, samt andre som jobber med barn og unge.

Artikkelen er 1309 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement