Avfallsnæring

For å teikne eit hus må ein verkeleg tenke inni boksen. Firkant er ein veldig nyttig og effektiv fasong. Skrivinga mi er ikkje effektiv, skriv Kjersti Rorgemoen
16.03.2021 - 10:37

Det siste året har eg brukt mykje tid til å planlegge og få bygd eit nytt hus. Eg er ingen arkitekt, og ignorant nok til å teikne huset sjølv. Heile livet har eg gått rundt med eit evinneleg gnagande Kvifor? om det aller meste. Men ved tanken på dette huset blei eg streifa av eit jublande indre Kvifor ikkje? Då pandemien kom, sat eg på kveldane og teikna utkast etter utkast. Det var ei øving i førestillingsevne, i å sjå for seg rom og lys og framtidig husarbeid. Kor vandrar sola? Kor kan kleda tørke? Kor bør det stå ein vedstabel? Kor lang er ein centimeter? Kva kostar pengar? Korleis føye seg inn i ein bakke i nærleiken av nokon andre sine hus? No er huset nesten ferdig. Det er teikna innanfrå og ut. Slik liknar det skrivinga. Fasaden kjem i andre rekke. Kvar kveld ryddar eg etter handverkarane, fyrar opp støv og kapp, køyrer det som ikkje kan brenne til dynga.

Avfall har alltid interessert meg, også som litterært motiv. Det avslørande potensialet, det ærlegaste beviset på kva ein eigentleg driv på med. På dynga jobbar ein mann som alltid beklagar seg for at han må ta betaling for mottaket av visse typar søppel. Han seier at det ikkje er han som har laga reglane, han mislikar rolla si som kontrollør og innkrevjar. Byggjeprosessen har ført meg til mange korte møte med folk som på ulike måtar er på jobb, som eg ikkje hadde møtt elles. Folk med ordentlege jobbar, i samfunnsmaskineriet. Sjølv er eg alltid og aldri på jobb. Truleg beklagar kontrolløren seg fordi dynga tradisjonelt har vore ein ganske fri plass. I barndomen reiste me dit på sundagsturar med far vår, det var eit hol i gjerdet der som det berre var til å tre seg gjennom dersom ein kom utanfor offisiell opningstid. Så kunne me gå på skattejakt og plukke med oss det me oppfatta som verdifullt. Folk er tiltrekt av dynga den dag i dag, dei krinsar rundt som åtseldyr og kastar sine vurderande blikk på det som nyleg er dumpa.Artikkelen er 1343 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement