Ein verdi som berre kan oppstå på ei bokside

Ein snøball som vert kasta på rette staden og på rette måten kan utløysa skred. Spelar inga rolle om snøballen er stygg, skriv Mads Rage.
19.01.2021 - 11:37

Stundom førekjem det meg som urimeleg å berre få leva eitt liv. På same tid kan eg vera så uroleg for å rota til dette eine livet at eg vert sitjande for stilt i båten. Om eg skulle ta til å ro, kunne det jo henda at eg skjemde meg ut ved å gjera det feil – eller endåtil at eg knekte ei åre og drukna.

Gud forby at eg skulle prøva å skriva noko.Artikkelen er 1416 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement