Fragment av lavt lands poetikk

Wera Sæther skriver om hvorfor hun skriver.
25.06.2019 - 14:14

«Alt er røyk,» skrev Forkynneren. Eller utsa han det kanskje mens en annen noterte … Det ble, uansett, arkivert.

Mitt anliggende er denne «røyken», eller forsvinningen, som er konkret, og fortelleren/fotografen/arkivaren, som bokstavelig talt bor og beveger seg midt i den.BLA 6-7/19. 13.06.2019


Artikkelen er 1515 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement