På randen av friheten

Margunn Vikingstad kunne stolt enda mer på egen vurderingsevne i denne ellers intelligente essaysamlingen om skandinavisk samtidslitteratur.
09.12.2021 - 10:00

Margunn Vikingstad

Rapportar frå randsonene


Artikkelen er 1245 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement