Lest liv er levd liv

Solstads artikler er som alltid leseverdige, men det store idéarbeidet finner vi stadig i romanene.
20.10.2021 - 11:11

I Dag Solstads siste samling med artikler handler det ikke overraskende en god del om utenforskap, om å befinne seg på siden av den etablerte kulturen, og om å se forfallet på avstand. Men like traust som det er å redusere alle Solstads utsagn til strategisk posisjonering, er det meningsløst å fortsette å dyrke ham som den evige outsider; institusjonaliseringen besegles nesten daglig av Forlaget Oktober. Forfatterskikkelsen og mytologien, nå som han fortsatt er blant oss, er alltid mindre betagende enn forfatterskapet, og det er selvsagt ikke fratatt sin kraft. Det er nettopp umuligheten av en utside – tapet av overenstemmelse mellom det indre og det ytre – mellom den enes lengsler og erfaringen av at livsprosjektene er dømt til forgå på innsiden av en samfunnsmessighet som ikke evner å ta dem imot, som har vært Solstads store motiv siden 80-tallet. Når jeg fortsatt rystes i møte med denne motivkretsen i romanene, er det vel ikke så rart at artiklene hans ikke gir meg like mye – der leden, smerten over at samtalen med åndshistorien har forstummet og at medmenneskene er like tause, naturligvis blir satt mer på begrep, på en mindre rammende måte.

Artikler om litteratur. 2015––2021 lar seg best lese som en lurvete samling. Noen er tidligere trykte, andre upubliserte, og selv om radikal kulturkonservatisme gjerne er fellesnevneren, har jeg fått mer ut av den som et brokete kjærlighetsbrev til litteraturens betydning for et skrivende og lesende selv, enn hvis den skulle bli betraktet som et helhetlig postulat eller en poetikk. «Levd liv er lest liv for meg», sier Solstad i et av intervjuene her, og i skjæringspunktene mellom metalitterære essay om kanon (Pessoa, Mann, Lagerlöf, Camus, Hamsun), egne minner, avispolemikker og festtaler, oppstår dynamiske, og heldigvis ikke alltid så avrundede brytningspunkter mellom jeg-et som famler i minnene og bøkene som alltid har vært der for ham, som lysende manualer til livet.Artikkelen er 1357 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: