Farskap og galskap

Ivar blir far, og det trigger minner om hans egen, vanskelige barndom. Men det eksistensielle dramaet han gjennomlever klarer ikke helt å gripe leseren.
15.10.2019 - 10:15

Mens jeg skriver disse linjene sover min én uke gamle sønn på brystkassen til min kone. Han ble født dagen etter at jeg var ferdig med å lese Bjarte Samuelsens nye bok, Dagane utan namn, en roman som starter med at hovedpersonen Ivar drar til fødeavdelingen med kjæresten, og blir far til en liten sønn. Det er ikke veldig ofte at lesninger av romaner ligger så inderlig tett i tid på personlige opplevelser, men heldigvis for meg selv er min egen opplevelse av farskapet ganske annerledes enn den Ivar har i denne romanen. Det er heller ikke en roman som i hovedsak handler om det å få barn og å bli far, dens anliggende er i stedet hva som bobler frem av fortidens demoner i Ivar, fra den gang han selv var et barn med en far som ikke fylte rollen sin slik man kan forvente.

Ti års opphold


Artikkelen er 1385 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement