Rundt og rundt, opp og ned

«Kvervel» er ei samling med fine sanselege kvalitetar, men òg velbrukte metaforar.
19.09.2018 - 22:40

Karl Seglem
Kvervel
Dikt
Skald forlag, 2018
60 sider

Kanskje er det fordi Karl Seglem er kjend som jazzmusikar, men i lesinga av diktsamlinga Kvervel, dukka det engelske ordet «impressions» stadig opp i hovudet på meg. Det er eit ord mykje brukt om  instrumental jazz, som det kler perfekt; på same tid sanseleg, abstrakt og ope. Det kan då også omsetjast med både «inntrykk» og «avtrykk». Assosiasjonane går raskt vidare til omgrepet «impresjonisme», som blir brukt om kunstretninga kor det, ifølgje ordboka, blei lagt vekt på å gje att sanseinntrykk spontant og direkte. Det er nett sanseinntrykka som dominerer denne siste samlinga til Seglem, og ofte blir dei presentert i dikt som set kontrastar mot kvarandre. Under overskrifta «OSLORIO» les vi først dette diktet:

Kontrapunktisk kvervel

Artikkelen er 1004 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: