Inne i Stig Aasviks hode

Stig Aasviks tre siste romaner har en voldsom kraft og føles helt nødvendige, men det beste i bøkene henger tett sammen med det problematiske.
17.03.2018 - 13:45

Stig Aasvik

Indre anliggender

Rom for komikk

En forfatter som har funnet sin form

Ordføreren i Oslo

Jeg-trilogien

Leserens eget minnearbeid

Kommenterer sannhetsaspektet

Utleveringsproblemet

Menneskelige bøker

Artikkelen er 3507 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement