Per Esben Myren-Svelstad har gjendiktet den greske poeten Sapfo til nynorsk - med kløyvd infinitiv. Bildet viser poetens hode, slik det er oppbevart i det arkeologiske museet i Istanbul. Kilde: Wikimedia commons.

Gammelgresk fra Gudbrandsdalen

For første gang foreligger en så å si komplett utgave av Sapfos lyrikk på norsk. BLA prater med gjendikter Per Esben Myren-Svelstad om arbeidet med å føre verdenshistoriens kanskje aller betydeligste poesi over til nynorsk.
09.12.2021 - 09:59

Gratulerer, Per Esben! Med utgivelsen av Fragment er så å si alt vi kjenner av Sapfo tilgjengelig i norsk språkdrakt. Men hva skal vi egentlig med fragmentert antikk poesi?

Takk for det! Kven er dette «viet», tru? Eg visste ikkje at eg skulle noko spesielt med Sapfo då eg oppdaga henne som tenåring gjennom Svein Jarvolls omsetjing. Men slik er det med den gode litteraturen: Han treffer oss utan at vi ventar det, og utan at vi alltid veit kva vi treng. Det gjeld at mest mogleg litteratur er tilgjengeleg for flest mogleg, og denne omsetjinga er nettopp del av eit tilgjengeleggjeringsprosjekt: Kanon-serien på Gyldendal.


Artikkelen er 1606 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: