Adorno om igjen, bare litt annerledes

«Jeg har fått mye større respekt for mennesket Adorno», sier Arild Linneberg. Etter å ha jobbet med den tyske filosofen i over førti år, har han revidert sin oversettelse av hovedverket Estetisk teori. Denne gangen med en annen betoning – nemlig den kritiske teoriens røtter i jødisk mystikk.
23.09.2021 - 11:01

Dette er en pilegrimsreise. Vi er to disipler på vei til Atløy for å snakke med vår helt (og henholdsvis veileder og sensor fra masterstudiene) Arild Linneberg, om den tyske filosofen Theodor Adorno (1903-1969). Men på veien stopper vi noen dager i Bergen, der giften fra cruiseskipene blander seg med høy luftfuktighet. På barene om kvelden baksnakker Bergens litterater hverandre over en lav sko, og når vi endelig finner veien ut i det åpne landskapet, er det litt som å tre inn i en helt annerledes verden. Ja, for å sitere Adorno først som sist: En dag, skriver han i Minima moralia, vil verden, «nesten uforandret, vise seg i et vedvarende helligdags-lys, når den ikke lenger er underlagt arbeidets lov og plikten for den som vender hjem er like lett som leken var i feriene».

Som en av Frankfurterskolens viktige representanter, kombinerte Adorno marxistisk teori, psykoanalyse og teologi i sine arbeider. Skjønt teologien har kanskje vært underspilt i resepsjonen av ham. Det er noe av hva vi har lagt ut på reise for å finne ut mer om. Noe annet vi er særlig opptatt av, er Adornos tenkning om naturen. Et knippe kalver stirrer stumt mot oss idet vi går opp den smale asfalterte bygdeveien til huset der Arild Linneberg og Janne Sund bor, ved havet. På øya står nyere eneboliger side om side med forfalne låver og rustne gjerder. Sola er liksom mer altomfattende og tilgivende her, gresset og trærne skarpere avtegnet mot jorda; blendverket, bildet av naturen, er sterkere, mer levende, men også mer utilgjengelig her, hvilende i seg selv, slår det oss.


Artikkelen er 5568 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement