Når gjenferd banker på døra

Siden 2015 har det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland ropt høyest i tysk politikk. Partiet har endra tysk offentlighet: i kjølvannet følger ekstremisme, fremmedfrykt og politikerdrap. Står Tyskland ved et veiskille, eller er det gamle mønstre som igjen viser seg?
24.06.2021 - 12:10

Ofte har jeg tenkt at man kan bli svimmel i møte med historien. Spesifikt gjelder det de i utgangspunktet vilkårlige sammenfallene av historiske hendelser som likevel, tross bedre vitende, lades med dypere betydning. Få eksempler er mer egnet enn datoen 9. november i tysk historie. 9. november 1918 abdiserte Wilhelm II som tysk keiser, en hendelse som markerte slutten på første verdenskrig og begynnelsen på Weimarrepublikken, landets første, famlende møte med representativt demokrati. Nøyaktig 20 år seinere, 9. november 1938, gjennomføres en av moderne tids mest brutale pogromer, hvor nazistenes SA-tropper plyndrer, knuser, brenner og dreper seg gjennom den jødiske befolkningen i det tyske riket – hendelsen som for ettertiden bærer navnet «Krystallnatten» og står som et sentralt forvarsel om den kommende utslettelsen. Og ganske nøyaktig 51 år etter Krystallnatten, inntreffer en av den seinmoderne epokens mest ikoniske hendelser: Berlinmurens fall, slutten på det sosialistiske DDR, og den vestlige, liberale kapitalismens håndbakseier over Sovjet-kommunismen – som i Tyskland har bidratt til å sementere en massiv økonomisk og sosial ulikhet mellom forhenværende øst og vest - blant annet.

Selv om sammenfallet av hendelser er tilfeldig, er det likevel vanskelig å unngå tanken om at datoen betyr noe; den er, om ikke annet, passert inn i den tyske og europeiske historien som en merkedag det er umulig å komme unna. Datoen er også en påminnelse om hvilke ideologiske skifter staten har vært igjennom, og, om man skraper i de store fortellingene, om hvordan ideologiene fortsetter å virke i befolkninga, i historiefortellinga og ideen om et tysk fellesskap.Artikkelen er 5303 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement