Den klamme erotikken

Klam eller klisjefull, politisk eller pornografisk. Hvorfor er det så vanskelig å skrive godt om sex?
19.01.2021 - 11:35

Å skrive erotikk har aldri vært enkelt, ser det ut til. På den ene siden har vi samfunnets nevrotiske forhold til seksualitet som noe som må skjules, eller i alle fall som noe svært privat. Samtidig kan det motsatte også ha blitt et problem: Vår såkalte åpenhetskultur vil ha det til at alt kan vises, men når intimiteten sex innebærer blottstilles, får det lett nesten et komisk eller vulgært skjær.                                                                                 

Historisk har erotikken, og menneskenes seksualitet generelt, vært et politisk anliggende. I norsk litteraturhistorie snakker vi fortsatt om rettssakene mot Agnar Mykle og Jens Bjørneboe, som begge ble stevnet for retten for å ha skrevet «pornografiske» romaner på 50- og 60-tallet. For å sette det på spissen: det var staten mot erotikken. Med feminismen har vi sett en annen form for politisering av erotikken, som har gjort maktperspektivet, om ikke obligatorisk, så vanskelig å se bort ifra.

 


Artikkelen er 4689 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement