Monica Aasprong er en formeksperimenterende forfatter, som blant annet har utgitt et nibindsverk på over 4500 sider. Foto: Cecilia Järdemar.

Poeten i sirkel

Hva er ei bok? Monica Aasprong har i en årrekke jobba med litteratur og poesi som bryter med vante forestillinger om hva ei bok egentlig er. I høst er hun aktuell med poetikken «Obligo».
04.12.2019 - 11:01

Det er ikke tvil om at du er en formeksperimenterende forfatter. I fjor ga du for eksempel ut et forunderlig verk: Mnemosyne Nomenclatur. Dette er en gedigen utgivelse som består av 9 bøker og over 4500 sider, riktignok utgitt i bare 33 eksemplarer. Hver side inneholder hvert sitt navn, ikke noe mer. Disse navna benevner offentlige personer, historiske og nåtidige. Hva er det du har villet undersøke i dette arbeidet?

Nomenclatur er egentlig den primære tittelen, så å si kilden til teksten, og betyr «benevnelse», fra latin nomen calo; å sammenkalle gjennom navn. Mnemosyne kom til senere i arbeidsprosessen. Hun er den greske gudinnen for språk og minne og fikk på en måte være med å strukturere det etterhvert voluminøse materialet. Sammen med Zevs er Mnemosyne mor til de ni musene, og slik det finnes en muse for lyrisk og episk diktning, musikk, dans osv., fins det en muse for historieskriving, Kleio, og alt dette syntes på et vis å korrespondere med det jeg holdt på med: historie, minne, språk, hvem som får fortelle historien, når, hvordan.


Artikkelen er 1936 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: