En opphetet modernitet

Verdensomspennende forandringer skjer raskere enn aldri før. I det sosialantropologiske forskningsprosjektet «Overheating» har Thomas Hylland Eriksen undersøkt globaliseringen og klimaforandringene slik de oppleves nedenfra. – Vi har et akutt behov for en ny fortelling om utvikling og fremskritt, som ikke bærer i seg sin egen undergang, påpeker han.
18.06.2019 - 13:23

Konteinerskipet er kanskje ikke det første man tenker på når man skal prøve å identifisere de viktige komponentene i den stadig mer globaliserte verden, men

ifølge Thomas Hylland Eriksen og hans siste store prosjekt «Overheating: The Three Crises of Globalisation» er altså konteinerskipet og smarttelefonen to ulike, men like viktige ting som er helt avgjørende for å forstå verden i dag.


Artikkelen er 4078 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement