Lars Petter Sveen og Merete Røsvik.

Affeksjon, blikk og politikk

Det hevdes stadig at litteraturen er politisk, eller i alle fall sies det at den kan være det. Men hvor er det denne politikken ligger: I drøftingen av ideer? I følelsenes vold? Eller annetsteds?
18.02.2019 - 11:39

BLA 2/19. 18.02.2019.


Midtveis i januar publiserte Vårt Lands fungerende bokredaktør Lars Petter Sveen en leder hvor han etterspurte et sterkere fokus på litteraturens idémateriale. «Ofte får vi bøker som er godt skrivne, men ikkje så godt tenkt», skrev han.[i] På den andre siden er lesing ofte fundert i  affekt, gjenkjennelse og empati, snarere enn rasjonell idédrøfting. Kritiker og Prosa-redaktør Merete Røsvik har lenge skrevet om dette, og stadig vekk med politisk klangbunn; for i beskrivelsen av vonde følelser, av fattigdom og ensomhet, kan dagliglivets politikk bringes på banen.[ii] På bakgrunn av deres tilsynelatende uenighet inviterte vi Sveen og Røsvik til å samtale, i håp om å få utvida forståelsen av hva som gjør skriving og lesing politisk potent.


Artikkelen er 4604 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: