Den andre jobben til Christer Mjåset

Bare de færreste kan leve av å være forfatter. Så hva gjør de da, de som skriver?
16.04.2018 - 21:35

Hvilken jobb har du ved siden av skrivingen?

Jeg er til vanlig nevrokirurg ved Oslo universitetssykehus. Men etter at jeg ble valgt til leder i Yngre legers forening og etter hvert også visepresident i Legeforeningen, har jeg de siste to årene måtte legge sykehusjobben på hylla og jobbe fulltid med fagforeningsarbeid og helsepolitikk. Etter mange år som lege, har dette vært forfriskende. Men det er også slitsomt. Ikke minst tok det på å lede den fem uker lange sykehusstreiken høsten 2016, selv om vi vant frem med forsvarlighetskravene våre til slutt. Min valgperiode utgår for øvrig neste sommer, og da planlegger jeg å returnere til sykehuset og pasientene.

Artikkelen er 1446 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: