Alisa Ganijeva skriver frem et uhamonisk samfunn der tradisjon og modernitet, fundalisme og overtro er blandet sammen, skriver Sarah Smith Ogunbona. Foto: Wikimedia Commons.

Et Dagestan som vingler og vakler

Den russiske forfatteren og ytringsfrihetsforkjemperen Alisa Ganijeva skriver kakofonisk og karnevalistisk om å være hjemløs i eget land.
09.12.2021 - 09:59

Tittelen på en av Alisa Ganijevas bøker lyder: Var hör jag hemma? Det er et sentralt spørsmål i Ganijevas forfatterskap. Ikke sjelden spenner det seg som en line mellom Russlands maktsentrum, Moskva, og den geografisk perifere, men politisk sentrale regionen Dagestan, der Ganijeva vokste opp. Dagestan befant seg blant annet i sentrum av krigen i Nord-Kaukasus under tusenårskiftet.

I Ganijevas debutroman The Mountain and the Wall er persongalleriet, tingene karakterene omgir seg med, og språket hun skriver frem dypt forankret i plassen der romanen utspiller seg. Når jeg leser romanen, Ganijevas romaner, kan jeg ikke la være å tenke på begrepet geobody eller geokropp, som historikeren Thongchai Winichaku introduserte i boken Siam Mapped (1997). Han brukte geokropp som en samlende term for menneskene, kulturen og sakene som befinner seg innenfor et lands grenser. Jeg tenker på begrepet fordi Alisa Ganijevas forfatterskap blant annet jobber med å gestalte geokropper. Hvem som hører hjemme i Russland. Hvem som hører hjemme i Dagestan.


Artikkelen er 1606 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: