Katharina Barbosas fotografier er visuelle lesninger av hvert enkelt dikt i Hans Petter Blads diktsamling Biblioteket. Bildene kan således ses på som en gjendiktning. Resultatet ble en utstilling vist på biblioteker i Oslo om omegn. Fotografier: Katharina Barbosa.

Å skrive andres dikt

Hans Petter Blad ser tilbake på arbeidet med sin første diktsamling Biblioteket. Den hadde sin spede begynnelse i ønsket om å utforske diktene en romanperson kunne ha skrevet, men endte opp som en meditasjon over boken som objekt.
20.10.2021 - 11:10

Den 22. desember 2006, mens jeg var på ferie i Madrid med min familie, begynte jeg å skrive en roman med den relativt obskure tittelen Det oseaniske. Romanen var en fiktiv biografi over livet til den ikke-eksisterende, chilenske poeten Sergio Redondo. Under arbeidet var det påtvingende å lese de diktsamlingene jeg trodde mitt biografiske subjekt ville finne inspirerende. Jeg forsto svært lite av det jeg leste, og viktigere, jeg følte meg fullkomment inkompetent hva det å komme med en bedømmelse angikk, om det enkelte dikts kvaliteter. Hvilket var merkelig, siden jeg som hadde drømt om å bli dikter lenge før jeg bestemte meg for å bli romanforfatter, mine første skriftstykker var dikt, og jeg hadde til og med, om enn dilletantisk, gjendiktet alle James Joyce’ dikt til norsk, for under arbeidet å oppdage, at de samme diktene var gjendiktet av en annen, og klare for utgivelse samme høst.

Hvor lite jeg forsto ble klart for meg da jeg leste Ingeborg Bachmanns berømte «Böhmen ligger ved havet» uten å forstå særlig. Det var ydmykende. Forvirringen vedvarte etter hvert som jeg leste de dikterne jeg antok at Sergio Redondo ville ha lest – Arthur Rimbaud, César Vallejo, T. S. Eliot, Comte de Lautréamont, Emily Dickinson. Det å lese teori var en syntetisk løsning, siden formålet med lesningen var å forstå et fiktivt, derved grenseløst og elastisk, sinn.Artikkelen er 2898 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: