Ellen Einan og Kate Næss. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Barndom, gjemsel, frihet

En ung intellektuell fra Oslo vest. En middelaldrende arbeider og gårdbruker fra Svolvær. Kate Næss og Ellen Einan skrev begge dikt som var vanskelige å forstå.
20.10.2021 - 11:09

Det skal bare være forsømte barn her,

sa Gud, og la søndagsfargene om


BLA 10/21


Artikkelen er 3987 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: