10 punkter om det hellige

I vår tid er det akutt å utvide forståelsen av det relasjonelle til å gjelde alt levende, skriver Casper André Lugg.
16.03.2021 - 10:37

1. Det finnes to ytterligheter av ordtaket om å ikke se skogen for bare trær. Det ene er det sedvanlige utnyttelsesperskektivet, det andre er en kritisk overspenthet; kunnskapen om opprinnelige naturformer lesser ned sansespranget som kan se den unge, forbrukte skogen i sin fragmenterte vekst som ukrenkelig levende. Dette fører til den mest ubrukelige av alle menneskelige tilstander: avmakt.

2. Hvis jeg stanser mitt i et hogstfelt, eller en driftet ungskog, og bare lytter, hva hører jeg? Når jeg fortsetter vandringen, hva tenker jeg? Kanskje det finnes en økologisk klokskap som i det ene øyeblikket er sanselig og intuitiv disiplinert, og i det neste kritisk tenkende. Hører jeg, ser jeg, det hellige – også i den raserte biotopen? Hvis ikke, er det ingen grunn til å tro at jeg kan ha noe begrep om det hellige overhodet. Tenkningen må begynne på det laveste punktet. Artikkelen er 927 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement