«The Mark on the Wall»: Refleksjoner fra arbeidet med en installasjon.

Selv om man jobber med komposisjon av ord er selve håndverket ikke-verbalt. Det speilvendte byggverket av bly er forgjengelig, oppløst så fort det er trykket. De fleste har aldri sett annet enn skyggen av det. Konsekvensen er at det misforstås, blir oversett eller glemt.
16.02.2021 - 11:32

SO NOW

I THINK


Artikkelen er 2006 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement