«Det er en fascinerende tanke at man kan skrive om seg selv, gjennom å filtrere bort seg selv», skriver Arild Vange. I dette essayet reflekterer han over biografien og biografisk skriving, og ikke minst over arbeidet sitt med boka Livet i luftene (2018). I den spiller svarttrosten og andre fugler en sentral rolle. På bildet sees en tyskkyndig svarttrost-hann. Foto: Arild Vange.

På sporet av det skrevne liv

Hvordan skrive et liv? Gjennom å filtrere bort seg selv, eller i det minste sin egen vilje eller intensjon, kan selvskrivinga anta nye former, skriver Arild Vange
18.03.2020 - 12:44

Jeg skriver ikke om meg selv. Jeg skriver om andre. Det starter alltid med en fascinasjon for andres liv, tekster, tanker. At andre kommer før en selv inspirerer til personlige fortellinger som ikke handler om ens egen person.   

*Artikkelen er 2738 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement