Den europeiske byen

Hva kjennetegner en europeisk by – og hva kjennetegner en by som er god å bo i? Owen Hatherley jakter på svar i sin arkitektoniske reiseskildring "Trans-Europe Express".
22.08.2019 - 12:22

Jeg bor i en typisk britisk bolig. Da tenker jeg ikke først og fremst på vegg-til-vegg-teppet (selv om det beklageligvis er på plass), men på det at huset er subdivided. Tidligere var det nok en enebolig eller i høyden en tomannsbolig, men i dag er fire leiligheter presset inn. I vår nybygde leilighet fungerer lite. Romutnyttelsen er under pari. Alle stikkontakter er samlet i ett hjørne. Vinduene er vonde å åpne. Det trengs hell og håndlag når man skal trekke ned i do. Kranen på vasken spruter vann ut i rommet. En lettvegg gjør at vi har to soverom i skap-størrelse, i stedet for ett i brukbar størrelse. På murveggen utenfor er fuktskadene i gang. Om vi leier? Nei, vi har kjøpt, men slik er standarden i dyre, britiske byer. Mine britiske venner forstår ikke misnøyen min. Mine europeiske venner stemmer derimot i. De er bedre vant.

Åpen eller lukket by

Også på et overordnet arkitektonisk plan kan det tenkes at britene er dårlig vant. I alle fall kan man se store forskjeller mellom Storbritannia og resten av Europa, ikke bare når det gjelder generell tranghet. Dette påstår den engelske essayisten og journalisten Owen Hatherley i sin arkitektoniske reiseskildring Trans-Europe Express. Her gjør han punktnedslag i et rikt utvalg europeiske byer – Hamburg, Hull, Vyborg, Split, Porto, München og mange flere enn jeg rekker å nevne i denne teksten – og søker å besvare spørsmålet: Hva er en europeisk by? Under dette spørsmålet ligger et annet, som for forfatteren er det samme: Hva kjennetegner en by som er god å bo i?
Artikkelen er 3366 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement