Anne Carson. Foto: Einar Falur Ingólfsson.

Lille røde monster

Bokessay: Anne Carsons Autobiography of Red følger et introspektivt selvutnevnt monster på en ny reise gjennom sin mytefortelling.
15.04.2019 - 09:54

BLA 3/19. 13.03.2019


Anne Carson
Autobiography of Red: A Novel in Verse
Roman
Alfred A. Knopf, 1998
149 sider


Artikkelen er 2582 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement