Samlere og sløsere: En av Gustave Dorés mange illustrasjoner til Dante Alighieris Guddeommelige kommedies første del: Inferno. Kilde: Wikimedia.

Helvetes renter

Vår tids økonomiske system lever av gjeld, renter og håp om fremtidig vekst. Dante visste hvor slike håp fører hen.
22.02.2019 - 12:10

BLA 2/19. 18.02.19


Hva er galt med verden? BLA har latt en teolog bale med spørsmålet noen uker. 


Artikkelen er 1532 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: