Foto: Rolf M. Aagaard

Poetikk: Trude Marstein

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.
24.10.2018 - 14:51

«Hvorfor skriver du?» eller «hva handler boka di om?» er spørsmål jeg syns det er vanskelig å svare på, og samtidig blant de mest alminnelige spørsmålene, og absolutt spørsmål jeg må regne med å få.

Jeg skriver om livet. Virkeligheten. Så banalt og så pompøst. Jeg skriver fram fiktive menneskers opplevelse av å være til stede i tilværelsen, deres livsfølelse, som samtidig skal gi leseren inntrykk av noe universelt. Jeg vil holde personene innenfor det vi anser som en normalitet, jeg vil skyve dem mot grensene for denne, men aldri slippe dem utfor. Da vil graden av gjenkjennelse bli mindre for leseren, romanpersonene opphører å være utsatte. Når alle grenser er krysset, står det ikke lenger noe på spill.

Artikkelen er 1384 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement
Emneord: