Ingenting flyter fritt

Day Zero er utsatt til neste år, men dagen Cape Town går tom for vann vil ubønnhørlig komme hvis ikke folk bruker mindre vann og man får på plass alternative vannressurser.
23.06.2018 - 11:05

«It has become a very costly human urge,[…] this thirst.»

– For the Mercy of Water,  Karen Jaynes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  1. Waterfootprint.org
  2. https://www.msafropolitan.com/2017/09/globalisation-vs-pie.html
  3.  “Small, local solutions can crack water crises: a South African case study”, The Conversation (www.conversation.com) 21. mai 2018
  4. https://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people...
  5.  “Globalization may actually be better for the environment”, The Conversation (www.conversation.com) 24. april 2018
  6. www.2030wrg.org
Artikkelen er 1873 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement