I romanen Middlemarch beskriver Mary Ann Evans hvordan karakteren Dorothea Brooks har moralske kvaler knyttet til sin egen interesse for riding. Burde hun ikke heller bruke tiden sin på noe viktigere? «Å problematisere hverdagslige valg kan ligne litt på dilemmaene mange av oss står overfor i dag», skriver Linda Therese Utstøl. Bildet viser et utsnitt av «The Bridle Path, White Mountains» av Winslow Homer, fra 1868.

Den nødvendige koblingen mellom etikk og litteratur

«Som St. Teresa av Avila lengter mange av karakterene til Evans etter å leve liv som er ekte og velkuraterte. Men det betyr ikke at de vet hvordan de skal få det til», skriver Linda Therese Utstøl om George Eliots «Middlemarch».
18.03.2020 - 12:44

I forordet til en av litteraturhistoriens viktigste romaner, Middlemarch, trekker George Eliot frem St. Teresa av Avila som eksempel på ønsket om å leve et meningsfullt liv:

«Theresa’s passionate, ideal nature demanded an epic life: what were many-volumed romances of chivalry and the social conquests of a brilliant girl to her? Her flame quickly burned up that light fuel; and, fed from within, soared after some illimitable satisfaction, some object which would never justify weariness, which would reconcile self-despair with the rapturous consciousness of life beyond self.»Artikkelen er 1580 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement