Bevaringstrang og undergang

Klimaaktivisme og klimaaksjon må vike plass for klimamelankoli i Kristin Bergets nye diktsamling. Men kanskje er det nettopp i sorgen det finnes frelse.
19.01.2021 - 11:36

Kristin Berget

Våre sår i hogstflaten / rense overgi blanke trær / blomstre opp i dødsraten / hvisk navnet / ut her
Artikkelen er 1548 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement