Å fortelle om et folk

Espen Stuelands «biografi» om Eilert Sundt makter å kombinere poesi, fagkunnskap og etisk diskusjon på et vis som ikke kan kalles annet enn imponerende.
12.09.2019 - 10:37

Espen Stueland

Eilert Sundt-tilstanden

Dikt

Forlaget Oktober, 2019

255 sider


Helt siden debuten Sakte dans ut av brennende hus fra 1992, har Espen Stueland basket med sin egen nysgjerrighets yttergrense. Gjennom hele forfatterskapet går en åre av språkkritisk og undersøkende åpenhet for det partikulære; en lese- og skrivepraksis inspirert av størrelser som Emmanuel Levinas og Jacques Derrida, som, kombinert med skjønnlitterære påvirkninger som Tor Ulven og Stig Larsson, på mange måter kan sies å ha dannet skole for norske skribenter og forfattere som fant sin stemme en gang før årtusenskiftet. Denne skepsisen til de store narrativene, som springer ut av erfaringen med nazismen og den sovjetiske og kinesiske kommunismen, forent med en dragning mot aforismen og det individuelle, danner hos Stueland en skriftetikk som strekker seg fra de lange og lærde essayene som nekter å gi etter for generaliseringer, til dikt som i sine hverdagsbeskrivelser lyser av respekt for det livet de ønsker å beskrive. Samtidig som Stuelands forfatterskap står som en helt egen blanding av narrative dikt, sakprosaromaner, essayistiske refleksjoner med ujevn høyremarg og andre variasjoner over den slags bastardformer, slår det meg som springende ut av en etter hvert tydelig generasjon (i den grad det gir mening å dele en jevn strøm inn i bølger): En generasjon hvis tydeligste kjennetegn er skepsisen til de store systemene, og i forlengelse de store narrativene som preget det 20. århundre. Om ikke annet gir lesningen av Stueland meg følelsen av å dykke ned i et tankelandskap dypt preget av bildet av den anonyme, lille mannen med handleposer, stående foran en lang rekke tanks i en ellers folketom gate en tilsynelatende vanlig dag i Beijing i 1989.


Artikkelen er 1395 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement
  • Korttidsabonnement