Artikler etter utgave

Essay

Håpet på havet

Fra flyktning til lykkejeger til tvangsreturnert: Er flyktningene bare ofre, eller er de også ressurssterke individer og vinnere?
Kritikk

Bli «eg»!

Lesing av tre aktuelle diktsamlingar fortel om eg-konstruksjonar under sterkt press.
Baksnakk

Guri Sørumgård Botheim

Baksnakk. Sida der Olaug Nilssen framsnakkar, baksnakkar og kjem med gode tips til prokrastinering.
Min Hobby

«Faktum er at jeg knapt kan huske meg selv som en som ikke var opptatt av sykling.»

Min hobby. BLAs spalte for sære interesser og hobbyer som kanskje eller ikke har noe med skriving å gjøre.
Kritikk

Om litterær gjerrighet og litteraturens autoritet

Jakten på litteraturens autoritet fortoner seg svært forskjellig hos Bjarte Breiteig, Kjartan Fløgstad og Lars Amund Vaage i deres siste essaysamlinger.
Baksnakk

Marit Eikemo inkluderer alt

Baksnakk. Sida der Olaug Nilssen framsnakkar, baksnakkar og kjem med gode tips til prokrastinering.
Kritikk

«Der inne / i flammene».

En usympatisk lesning av en sympatisk norsk BU-litteratur anno 2016. Tekst

Sider