Vigdis Hjorth

Hva er galt med verden?

Litterær sjelesorg

Hva er galt med verden? Vi har latt en teolog bale med spørsmålet.

Selvransakelse og selvstimulering

Vigdis Hjorth har med Lærerinnens sang skrevet en tankestrek av en roman, som handler om skyld og skam og frykten for å miste ansikt. En sang er det neppe, men heller lyden av en forfatter som tenker seg om.

Tale om lyrikk og samfunn

Hos Vigdis Hjorth springer innsiktsfull essayistikk ut av grenseoppgangene mellom erfaringen og skriften.