Velferdsstaten

I velferdsstatens skjærsild

I Henrik Nor-Hansens rapporter vises det tydelig fram hvordan velferdsstatens maskineri aldri er livgivende.