Unica Zürn

En vakker psykose

Unica Zürns skildring av psykisk sykdom synliggjør stor, menneskelig lengsel og avmakt.