Sted

Stedsbeskrivelser

Borte bra, hjemme ... hva?

Skriv om stedet du kommer fra, ba vi. Én valgte å skrive om cruise.