sonette

Kritikk

Så rart!

I 'Rundt jorda' gnisser sonetteformens munterhet og harmoni mot naturødeleggelsens kaos.