Småforlag

Enquête

I underskogen

I skyggen av de store forlaga finnes et kratt av småforlag. Bøkene de gir ut, befinner seg ofte godt utafor allfarveien den gjengse leseren følger. Hvem er de og hva holder de på med?
Leder til BLA 11-12/19

Ingen smal sak

På siden av de etablerte aktørene i litteraturbransjen finnes det en underskog av småforlag.