romantikken

Essay

På sporet av det skrevne liv

Hvordan skrive et liv? Gjennom å filtrere bort seg selv, eller i det minste sin egen vilje eller intensjon, kan selvskrivinga anta nye former, skriver Arild Vange

Frisør og sufflør, eller: Hvordan lese

Hva er verdt å lese? BLA inviterer engasjerte skribenter til å plukke fra egen hylle.