Ragnar Misje Bergem

Kritikk av materien

Hva er galt med verden? Vi har latt en teolog bale litt med spørsmålet.