Poetikk

Poetikk

Perifert

"Ingen ting har blitt som jeg hadde tenkt det. Hva har det da blitt?" undrer Tor Eystein Øverås om sin egen skriving.
Poetikk

Fragment av lavt lands poetikk

Wera Sæther skriver om hvorfor hun skriver.

Diktet er en frihetsbevegelse

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen svarer poet Katrine Heiberg.

Against forgetting

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen har den Berlinboende briten Paul Scraton svart.

Skriving som jordisk forpliktelse

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen er det Aina Villanger som har svart.

Å skrive "Paris-kontorene"

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen svarer Hans Petter Blad.

Å holde verden i balanse

BLA utfordrer forfattere til å skrive en poetikk. Denne gangen er det Kjersti Annesdatter Skomsvold som retter oppmerksomheten mot sin egen skriving.

Poetikk: Trude Marstein

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.

Poetikk: Fredrik Hagen

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.

Beskue navlen, skrive om navlen

Får vi flere selvopptatte forfattere nå, så avgår norsk litteratur ved døden. Heldigvis klarer Ingrid Z. Aanestad seg langt bedre enn Terje Holtet Larsen i forlaget Oktobers nye poetikkserie.

Poetikk: Frode Grytten

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.

Poetikk: Runa Fjellanger

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.

Poetikk: Stig Aasvik

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver.