Paul Scraton

Against forgetting

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen har den Berlinboende briten Paul Scraton svart.