Økonomi

Poetikk, takk

Hvordan skrivingen er skrevet

Hvordan skriver de skrivende? «Gjennom forfatterskapet har jeg følt at temaene har valgt meg, mer enn jeg dem», skriver Ingrid Storholmen.

Helvetes renter

Vår tids økonomiske system lever av gjeld, renter og håp om fremtidig vekst. Dante visste hvor slike håp fører hen.