Ocean Vuong

Kritikk

Tilhørighetens kulehull

I Ocean Vuongs glimrende diktdebut går eksistens og ødeleggelse hånd i hånd.