Nina Lykke

Et skrik fra lykkeland

Nina Lykke dissekerer norsk middelklasseliv med presisjon, fingerspissfølelse og befriende uforsonlig humor.