miljøskam

Økokritikk

Fra skam til handling

Hvordan tenker vi om klimakrisa? Sissel Furuseth gir i denne spalta noen nødvendige pekere.