Mette Frederiksen

Økokritikk.

Det autentiske liv

Vad hender når ægthedskriteriet reduceres til et spørgsmål om at være i øjenhøjde med modtageren?