Marie Aubert

Kritikk

Skjematiske voksensmerter

I "Voksne mennesker" fremmes innhold på bekostning av form – og motiver blir til hyllevare.