Kvervel

Rundt og rundt, opp og ned

«Kvervel» er ei samling med fine sanselege kvalitetar, men òg velbrukte metaforar.