Hans Petter Blad

Å skrive "Paris-kontorene"

BLA utfordrer forfattere til å skrive om hvorfor de skriver. Denne gangen svarer Hans Petter Blad.